Our Projects

ชื่อลูกค้า : คุณ วิเชียร
สถานที่ตกแต่ง : หมู่บ้านแกรนโมนาโค
มูลค่างาน : 3.6 ล้านบาท
สไตล์ : โมเดิร์นลัคชัวลี่
ขนาดพื้นที่ : 350 ตรม
ชื่อลูกค้า : คุณ วสิน
สถานที่ตกแต่ง : คอนโดมิเนียม park 24
มูลค่างาน : 1.85 ล้านบาท
สไตล์ : โมเดิร์นลัคชัวลี่
ขนาดพื้นที่ : 90 ตรม
ชื่อลูกค้า : คุณพรทิพย์
สถานที่ตกแต่ง : หมู่บ้านแกรนลัค ศรีนครินทร์
มูลค่างาน : 3.8 ล้านบาท
สไตล์ : โมเดิร์นลัคชัวลี่
ขนาดพื้นที่ : 380 ตรม
ชื่อลูกค้า : คุณ มิชิโก๊ะ
สถานที่ตกแต่ง : นุศาสิริแกร์นคอนโด
มูลค่างาน : 2.8 ล้านบาท
สไตล์ : โมเดิร์นคอนเทมเพอลาลี่
ขนาดพื้นที่ : 180 ตรม
ชื่อลูกค้า : คุณ ตะวัน
สถานที่ตกแต่ง : คอนโดเพลสซิเพาร์ค
มูลค่างาน : 3.2 ล้านบาท
สไตล์ : โมเดิร์นลัคชัวลี่
ขนาดพื้นที่ : 180 ตรม
ชื่อลูกค้า : คุณ พรทิพย์
สถานที่ตกแต่ง : หมู่บ้านเพอเฟคเพลส
มูลค่างาน : 1.8 ล้านบาท
สไตล์ : โมเดร์นลัคชัวลี่
ขนาดพื้นที่ : 90 ตรม
ชื่อลูกค้า : คุณ จิโรจน์
สถานที่ตกแต่ง : หมู่บ้านการ์เดนโฮม
มูลค่างาน : 4.6 ล้านบาท
สไตล์ : โมเดร์นคอนเท็มเพอลาลี่
ขนาดพื้นที่ : 450 ตรม
ชื่อลูกค้า : คุณ วรรณนี
สถานที่ตกแต่ง : คอนโดเพิลการ์เดน
มูลค่างาน : 3.9 ล้านบาท
สไตล์ : โมเดิร์น
ขนาดพื้นที่ : 220 ตรม
ชื่อลูกค้า : คุณ วสิน
สถานที่ตกแต่ง : นุศาสิริแกร์นคอนโด
มูลค่างาน : 2.3 ล้านบาท
สไตล์ : โมเดร์นคอนเท็มเพอลาลี่
ขนาดพื้นที่ : 180 ตรม